Praktische opleidingen rond Lean Six Sigma, project- en performance management

Aanbod opleidingen

De opleidingen zijn respectvol, confronterend, interactief, ludiek, op maat en met een grote ervaringskennis: 

 • Gegeven met humor en passie.
 • Met brede interactie tussen de trainer en deelnemers.
 • Een gekruide mix van confrontatie en actieve exploratie.
 • Op maat van de doelgroep
 • Met een gebalanceerd evenwicht van zeer efficiënte werkvormen

 

Mensen willen veranderen maar niet veranderd worden. Om open te staan voor het nieuwe en kennis te delen, is veiligheid in de groep en de leeromgeving cruciaal. Door middel van simulaties laat ik mensen inzicht krijgen over hun organisatie en processen. Zo krijgen ze ook inzicht waar potentieel tot verbetering zit.

De opleidingen zijn zeer praktijkgericht. We simuleren processen. Zo komen problemen boven en slaag ik erin om een proces en de zaken die kunnen misgaan te simuleren. Zo leren mensen fouten uit het proces halen en daar respectvol over communiceren.

Aanbod opleidingen

Lean Six Sigma onderwerpen

 • Clean desk - 5S. Orde en netheid op de werkvloer en administratie in 5 stappen: sorteren, schikken, schoonmaken, standaard, stand houden.
 • Elimineer verspilling. Activiteiten die waarde toevoegen onderscheiden van activiteiten die waarde verspillen + opstellen current state- future state.
 • Instructies op de werkvloer. 4J methode van training in de industrie: jobomschrijving, jobmethode, jobverbetering en jobrelaties
 • Reduceren omsteltijden, (SMED = single minute exchange of die).
 • Visual Mangement. Binnen 3 seconden de juiste informatie
 • Standaardisatie. Uniforme manier van werken als fundament voor verdere verbeteringen.
 • Six sigma Green & Black belt. DMAIC-methode: define, measure, analyse, improve & control.

Softskills opleiding

 • Lichaamstaal met impact
 • Spreken voor publiek
 • Mindmapping
 • Effectief Vergaderen
 • Leiderschap en management
 • Situationeel leiderschap
 • Feedback geven
 • Faciliteren van teams en werkgroepen
 • Talent en sterke punten management
 • Appreciative Inquiry (waarderend versterken van organisatie)
 • Typologie van teamleden
 • Teambuilding met theaterworkshops
 • Change management

 Projectmanagement

 • Hoe een project managen in de 4 fases. initiatiefase, planningsfase, uitvoeringsfase en evaluatiefase. Duiden van wat, hoe, wanneer, waarmee, waarom in elke fase.
 • Prince2® based projectmanagement. PRINCE = projects in controlled environment)
 • Projectmanagement voor IT’ers.

Opleidingen rond Lean Six Sigma op maat

 

Neem contact op